हलुका सवारी चालक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना।

पिताम्बर बस्नेत

पिताम्बर बस्नेत

(कार्यालय प्रमुख)
थल बहादुर बस्नेत

थल बहादुर बस्नेत

((सुचना अधिकारी))