Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 वीउमा आत्मा निर्भर तेलहन, दलहन र खाद्यन्न कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना Detail view Download
2 मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना Detail view Download
3 प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना Detail view Download
4 हलुका सवारी चालक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना। Detail view Download
5 वीउमा आत्मा निर्भर मसलाबाली र तरकारी Detail view Download
6 वीउमा आत्मा निर्भर दलहन र खाद्यन्न Detail view Download
7 सामुदायिक वीउ बैंक स्थापना कार्यक्रम Detail view Download
8 केराउ बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम Detail view Download
9 भकारो सुधार कार्यक्रम Detail view Download
10 मौरि विकास र कोभिड विशेष मागमा आधारित कार्यक्रम Detail view Download
11 तरकारी र सानासिंचाई कार्यक्रम Detail view Download
12 प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम Detail view Download
13 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ Detail view Download
14 लसुन/प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना Detail view Download
15 व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) बंगुर र मौरी ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना Detail view Download
पिताम्बर बस्नेत

पिताम्बर बस्नेत

कार्यालय प्रमुख

सम्जी घर्ति मगर

सम्जी घर्ति मगर

सुचना अधिकारी