अन्य पुस्तक तथा प्रकाशन

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०८०
1 प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०८० View Download
स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व
2 स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व View Download
सन्चालित कार्यक्रम गतिविधिहरु २०८०
3 सन्चालित कार्यक्रम गतिविधिहरु २०८० View Download
अनुदानग्राहीहरुको विवरण २०७८।०७९
4 अनुदानग्राहीहरुको विवरण २०७८।०७९ View Download
कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०७९
5 कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०७९ View Download
कृषि तथा पशुपंक्षी विवरण २०७९
6 कृषि तथा पशुपंक्षी विवरण २०७९ View Download
कार्यालयको सम्पत्ति विवरण २०७९
7 कार्यालयको सम्पत्ति विवरण २०७९ View Download
कर्मचारीको विवरण २०७९
8 कर्मचारीको विवरण २०७९ View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
9 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
10 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
11 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
12 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
13 Magazine Poush Magh View Download
14 Magazine Kartik Mangsir View Download
15 Magazine Falgun Chaitra View Download
16 Magazine bhadra Aswin View Download
17 Magazine Baisakh Jestha View Download
18 Magazine Ashad Shrawan View Download
19 Bhadra-Aswin Krishi book View Download
20 Bhadra Ashwin View Download
21 Ashar Shawan View Download
22 agarmagazine_mangsir View Download
23 agrimagazine_magh View Download
24 agrimagazine_asoj View Download
25 agrimagazine_ashar View Download
26 Baisakh jestha 2070 magazine View Download
27 Falgun Chaitra 2069 magazine View Download
28 Poush Magh 2069 magazine View Download
29 Kartik mangsir 2069 magazine View Download
30 Bhandra aswin 2069 magazine View Download
31 Baisak jestha 2068 View Download
32 Baishak-jestha Bi-monthly 2066 View Download
33 Falgun-Chaitra-2066 View Download
34 वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ View Download
35 वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ View Download
36 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ View Download
37 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ View Download
38 वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ View Download
39 वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
1 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
2 कृषि डायरी २०७६ View Download
3 कृषि डायरी २०७५ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 krishi weekly 9 View Download
2 krishi weekly 36 View Download
3 Krishi weekly 4 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
स्थानिय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
कृषि विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८०
1 कृषि विकास कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
2 कार्यविधि २०७५ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०८०
1 कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०८० View Download
स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व
2 स्माट कृषि गाउँको प्रकाशन २०७९।०८० रुकुम पूर्व View Download
3 माछाको प्रजनन प्रविधि View Download
4 माछाको गर्भाधान तथा बच्चा कोरल्ने तरिका View Download
5 माछा पालनमा एरिएसनको सिद्धान्त View Download
6 माछामा एरिएटरको प्रकार View Download
7 माछाको आहारा दाना व्यवस्थापन View Download
8 विभिन्न बालीका सूचित जातहरु-२०७२ View Download
9 Seeds Act, 2045 B.S. (1988 A.D.) View Download
10 माछामा आई पर्ने समस्या समाधानहरु View Download
11 National Seed Policy 1999 (2056 BS) View Download
12 बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ View Download
13 नेपालमा पाईने गाईभैंसीका जातहरु View Download
14 अन्न भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु View Download
15 आँपको उन्नत खेती प्रविधि View Download
16 मकैबालीमा संरक्षण View Download
17 जुम्ली घोडा: एक परिचय र संरक्षणको आबश्यकता View Download
18 गोलभेडाको निमाटोड व्यबस्थापन:कलमी प्रबिधिबाट बेर्ना उत्पादन View Download
19 Banned pesticide pumphlet View Download
20 अदुवा भण्डारण प्रविधि View Download
21 प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनः नेपालमा उपलब्ध प्राङ्गारिक मल र महत्व View Download
22 अलैची खेती प्रबिधि View Download
23 जीवनाशक विषादी सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०४८ View Download
24 Agricultural Calendar 2074 AICC View Download
25 बाख्रा पालन View Download
26 विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र View Download
27 पशुपंक्षीका मुख्य रोगहरु र तिनको उपचार View Download
28 बाली संरक्षण संदेश-२०६८ View Download
29 बाली संरक्षण संदेश-२०७१ View Download
30 मौरी गोलाको निरीक्षण View Download
31 केरा र आँप पकाउने बातावरण मैत्री प्रविधि View Download
32 अदुवा खेति प्रविधिः View Download
33 आधुनिक मौरीपालन View Download
34 बाली संरक्षण संदेश- २०७२ View Download
35 कुखुराको बर्ड फ्लु रोग View Download
36 मानव शरिरमा बिषादीको असरका लक्षण तथा चिन्हरु View Download
37 कफी वालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु र तिनीहरुको एकिकृत व्यवस्थापन View Download
38 विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७० View Download
39 विषादी View Download
40 Pesticide imported and formulated in Nepal View Download
41 बर्षैभरी काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि View Download
42 छरुवा धान खेती प्रबिधि View Download
43 व्यवसायिक मेवा खेती View Download
44 ब्रुसेलोसिस रोग View Download
45 खाध अनुसन्धान महाशाखा परिचय View Download
46 बिषाधि ईजाजतपत्रको मापदण्ड View Download
47 च्याउ, मौरी र रेशमका कार्यालयहरु View Download
48 किवीफल जानकारी View Download
49 चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रबिधि View Download
50 कफीको कांटछांट र पुनर्यौवनिकरण View Download
51 नेपालमा संरक्षण कृषि View Download
52 अकबरे खुर्सानी खेती View Download
53 माटोको उर्बराशक्ति व्यबस्थापन View Download
54 कार्प र स्थानीय माछाको बहुजातीय पालन प्रबिधि View Download
55 स्थानीय स्तरमा माछा सुकाउने प्रबिधि View Download
56 जिरा खेती प्रबिधि View Download
57 जापानी हलुवाबेदको खेती View Download
58 काठमाडौ रातो सलगमको जातीय गुण र खेती प्रबिधि View Download
59 खुमल ज्यापु काउलीको जातीय गुण र खेती प्रबिधि View Download
60 कफीको असल कृषि अभ्यासहरु (GAP) View Download
61 अम्बा खेती प्रबिधि View Download
62 Green Manuring booklet View Download
63 खजुरा प्रबिधि संग्रह-१ View Download
64 काउलीको गाँठे रोग- जे.टी.ए. र बुढि आमा View Download
65 उन्नत लप्सी खेती View Download
66 किवीफल खेती प्रबिधि View Download
67 बेमौसमी प्याज खेती प्रबिधि View Download
68 नेपालमा अनार खेती प्रबिधि View Download
69 नेपालमा काजु खेती View Download
70 सितलचिनी (सोहिजन/ Moringa) खेती जानकारी View Download
71 किटनाशक बिषाधिको प्रयोगबाट उब्जिएका असरहरु View Download
72 सुन्तलाजात खेति प्रबिधि View Download
73 बाली संरक्षणका स्थानीय प्रबिधिहरु View Download
74 बगर खेति प्रबिधि View Download
75 मकैबालीका उन्नत प्रबिधिहरु View Download
76 च्याउ खेति प्रबिधि View Download
77 कन्ये च्याउ खेती View Download
78 NARC Research Highlights 2002/03-2006/07 View Download
79 एभोकाडो - लाभदायक फल View Download
80 आलुवालीमा उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन प्रविधि View Download
81 रेबिज - डा. केदार कार्की View Download
82 आलुवालीका प्रमुख रोग र किराहरु View Download
83 नेपालमा सुपारीको प्रशोधन View Download
84 प्लाष्टिक ट्रे नर्सरी र धानमा पारासुटिङ्ग रोपाई बिधि View Download
85 प्राङ्गारिक कृषि View Download
86 प्लाष्टिक मल्चिङ्ग View Download
87 नेपालमा रेन्बो ट्राउट माछा View Download
88 कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोग, जे.टी.ए. र बुढि आमा View Download
89 आलुको पुतली View Download
90 जिल्ला बीउ-बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम View Download
91 Seed_Act_1988 View Download
92 बीउ बीजनको प्रयोगबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ View Download
93 बीउ बीजनको अवस्था र खाध सुरक्षामा महत्व View Download
94 कृषकस्तरमा बीउ परीक्षण गर्ने तरिका View Download
95 Study on National Pesticide Consumption Statistics View Download
96 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्बराशक्ति व्यवस्थापन View Download
97 बढ्दो चिनीको माग र उखु खेतिको उत्पादन स्थिती View Download
98 धानको SRI प्रबिधी View Download
99 नेपालमा फ्लोरीकल्चरको सम्भावना र चुनौतिहरु View Download
100 आलुको पिठो बनाउने प्रबिधि तथा उपयोग View Download
101 गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव View Download
102 The_Seeds_Rules_2013 View Download
103 याकोन(भूइँ स्याउ) खेति प्रविधि- टी.पी. बराकोटी View Download
104 आधुनिक र परम्परागत मौरीपालनमा फरक View Download
105 बेसार खेति प्रबिधि View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Krishi Diary View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
स्वतह प्रकाशन प्रतिवेदन २०७९
1 स्वतह प्रकाशन प्रतिवेदन २०७९ View Download