अन्य पुस्तक तथा प्रकाशन

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
सन्चालित कार्यक्रम गतिविधिहरु २०८०
1 सन्चालित कार्यक्रम गतिविधिहरु २०८० View Download
अनुदानग्राहीहरुको विवरण २०७८।०७९
2 अनुदानग्राहीहरुको विवरण २०७८।०७९ View Download
कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०७९
3 कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण २०७९ View Download
कृषि तथा पशुपंक्षी विवरण २०७९
4 कृषि तथा पशुपंक्षी विवरण २०७९ View Download
कार्यालयको सम्पत्ति विवरण २०७९
5 कार्यालयको सम्पत्ति विवरण २०७९ View Download
कर्मचारीको विवरण २०७९
6 कर्मचारीको विवरण २०७९ View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
7 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
8 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व
9 बार्षिक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम २०७८।०७९ रुकुम पूर्व View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
10 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
11 Magazine Poush Magh View Download
12 Magazine Kartik Mangsir View Download
13 Magazine Falgun Chaitra View Download
14 Magazine bhadra Aswin View Download
15 Magazine Baisakh Jestha View Download
16 Magazine Ashad Shrawan View Download
17 Bhadra-Aswin Krishi book View Download
18 Bhadra Ashwin View Download
19 Ashar Shawan View Download
20 agarmagazine_mangsir View Download
21 agrimagazine_magh View Download
22 agrimagazine_asoj View Download
23 agrimagazine_ashar View Download
24 Baisakh jestha 2070 magazine View Download
25 Falgun Chaitra 2069 magazine View Download
26 Poush Magh 2069 magazine View Download
27 Kartik mangsir 2069 magazine View Download
28 Bhandra aswin 2069 magazine View Download
29 Baisak jestha 2068 View Download
30 Baishak-jestha Bi-monthly 2066 View Download
31 Falgun-Chaitra-2066 View Download
32 वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ View Download
33 वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ View Download
34 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ View Download
35 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ View Download
36 वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ View Download
37 वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
1 कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक View Download
2 कृषि डायरी २०७६ View Download
3 कृषि डायरी २०७५ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 krishi weekly 9 View Download
2 krishi weekly 36 View Download
3 Krishi weekly 4 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९
1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७९ View Download
पशुपन्छी तथा मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
जिल्लास्तर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
2 जिल्लास्तर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ View Download
3 कार्यविधि २०७५ View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 माछाको प्रजनन प्रविधि View Download
2 माछामा एरिएटरको प्रकार View Download
3 माछाको गर्भाधान तथा बच्चा कोरल्ने तरिका View Download
4 माछा पालनमा एरिएसनको सिद्धान्त View Download
5 माछाको आहारा दाना व्यवस्थापन View Download
6 माछामा आई पर्ने समस्या समाधानहरु View Download
7 National Seed Policy 1999 (2056 BS) View Download
8 विभिन्न बालीका सूचित जातहरु-२०७२ View Download
9 बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ View Download
10 Seeds Act, 2045 B.S. (1988 A.D.) View Download
11 नेपालमा पाईने गाईभैंसीका जातहरु View Download
12 अन्न भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु View Download
13 आँपको उन्नत खेती प्रविधि View Download
14 मकैबालीमा संरक्षण View Download
15 जुम्ली घोडा: एक परिचय र संरक्षणको आबश्यकता View Download
16 गोलभेडाको निमाटोड व्यबस्थापन:कलमी प्रबिधिबाट बेर्ना उत्पादन View Download
17 Banned pesticide pumphlet View Download
18 अदुवा भण्डारण प्रविधि View Download
19 प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनः नेपालमा उपलब्ध प्राङ्गारिक मल र महत्व View Download
20 अलैची खेती प्रबिधि View Download
21 जीवनाशक विषादी सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०४८ View Download
22 Agricultural Calendar 2074 AICC View Download
23 बाली संरक्षण संदेश-२०७१ View Download
24 विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र View Download
25 पशुपंक्षीका मुख्य रोगहरु र तिनको उपचार View Download
26 बाख्रा पालन View Download
27 अदुवा खेति प्रविधिः View Download
28 बाली संरक्षण संदेश- २०७२ View Download
29 बाली संरक्षण संदेश-२०६८ View Download
30 केरा र आँप पकाउने बातावरण मैत्री प्रविधि View Download
31 मौरी गोलाको निरीक्षण View Download
32 आधुनिक मौरीपालन View Download
33 कुखुराको बर्ड फ्लु रोग View Download
34 मानव शरिरमा बिषादीको असरका लक्षण तथा चिन्हरु View Download
35 कफी वालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु र तिनीहरुको एकिकृत व्यवस्थापन View Download
36 विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७० View Download
37 विषादी View Download
38 Pesticide imported and formulated in Nepal View Download
39 छरुवा धान खेती प्रबिधि View Download
40 बर्षैभरी काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि View Download
41 व्यवसायिक मेवा खेती View Download
42 ब्रुसेलोसिस रोग View Download
43 खाध अनुसन्धान महाशाखा परिचय View Download
44 बिषाधि ईजाजतपत्रको मापदण्ड View Download
45 च्याउ, मौरी र रेशमका कार्यालयहरु View Download
46 किवीफल जानकारी View Download
47 चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रबिधि View Download
48 कफीको कांटछांट र पुनर्यौवनिकरण View Download
49 नेपालमा संरक्षण कृषि View Download
50 अकबरे खुर्सानी खेती View Download
51 जिरा खेती प्रबिधि View Download
52 कार्प र स्थानीय माछाको बहुजातीय पालन प्रबिधि View Download
53 स्थानीय स्तरमा माछा सुकाउने प्रबिधि View Download
54 माटोको उर्बराशक्ति व्यबस्थापन View Download
55 काठमाडौ रातो सलगमको जातीय गुण र खेती प्रबिधि View Download
56 अम्बा खेती प्रबिधि View Download
57 Green Manuring booklet View Download
58 कफीको असल कृषि अभ्यासहरु (GAP) View Download
59 खुमल ज्यापु काउलीको जातीय गुण र खेती प्रबिधि View Download
60 जापानी हलुवाबेदको खेती View Download
61 सितलचिनी (सोहिजन/ Moringa) खेती जानकारी View Download
62 बेमौसमी प्याज खेती प्रबिधि View Download
63 नेपालमा अनार खेती प्रबिधि View Download
64 नेपालमा काजु खेती View Download
65 काउलीको गाँठे रोग- जे.टी.ए. र बुढि आमा View Download
66 किटनाशक बिषाधिको प्रयोगबाट उब्जिएका असरहरु View Download
67 किवीफल खेती प्रबिधि View Download
68 खजुरा प्रबिधि संग्रह-१ View Download
69 उन्नत लप्सी खेती View Download
70 मकैबालीका उन्नत प्रबिधिहरु View Download
71 कन्ये च्याउ खेती View Download
72 च्याउ खेति प्रबिधि View Download
73 NARC Research Highlights 2002/03-2006/07 View Download
74 बगर खेति प्रबिधि View Download
75 बाली संरक्षणका स्थानीय प्रबिधिहरु View Download
76 एभोकाडो - लाभदायक फल View Download
77 सुन्तलाजात खेति प्रबिधि View Download
78 नेपालमा सुपारीको प्रशोधन View Download
79 आलुवालीमा उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन प्रविधि View Download
80 आलुवालीका प्रमुख रोग र किराहरु View Download
81 रेबिज - डा. केदार कार्की View Download
82 प्लाष्टिक ट्रे नर्सरी र धानमा पारासुटिङ्ग रोपाई बिधि View Download
83 नेपालमा रेन्बो ट्राउट माछा View Download
84 प्राङ्गारिक कृषि View Download
85 प्लाष्टिक मल्चिङ्ग View Download
86 बीउ बीजनको अवस्था र खाध सुरक्षामा महत्व View Download
87 बीउ बीजनको प्रयोगबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ View Download
88 Seed_Act_1988 View Download
89 जिल्ला बीउ-बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम View Download
90 आलुको पुतली View Download
91 कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोग, जे.टी.ए. र बुढि आमा View Download
92 कृषकस्तरमा बीउ परीक्षण गर्ने तरिका View Download
93 आलुको पिठो बनाउने प्रबिधि तथा उपयोग View Download
94 नेपालमा फ्लोरीकल्चरको सम्भावना र चुनौतिहरु View Download
95 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्बराशक्ति व्यवस्थापन View Download
96 धानको SRI प्रबिधी View Download
97 बढ्दो चिनीको माग र उखु खेतिको उत्पादन स्थिती View Download
98 Study on National Pesticide Consumption Statistics View Download
99 गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव View Download
100 The_Seeds_Rules_2013 View Download
101 याकोन(भूइँ स्याउ) खेति प्रविधि- टी.पी. बराकोटी View Download
102 आधुनिक र परम्परागत मौरीपालनमा फरक View Download
103 बेसार खेति प्रबिधि View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Krishi Diary View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
स्वतह प्रकाशन प्रतिवेदन २०७९
1 स्वतह प्रकाशन प्रतिवेदन २०७९ View Download